СУПТО Янак Про


АБОНАМЕНТЪТ НА ПРОГРАМА "ЯНАК ПРО" И "ЯНАК КЛАСИК" ВИ ОСИГУРЯВА:

Входната такса се дължи за всеки компютър и се начислява автоматично от системата в момента, когато се активира.

В документът за входна такса се начислява допълнителна сума за абонамент до края на текущия месец, която се изчислява спрямо месечната абонаментна цена на работната станция.

При подновяване на абонамента, след като е прекъснат за повече от един месец, се начислява нова входна такса.

40 лв. + абонаментната такса до края на месеца.

Софтуерен продукт ЯНАК включва:

Всички модули и справки необходими за нормалната работа.

Доставки; Продажби; Фактуриране; Производство; Приемане на стока; Прехвърляне на стока между складове; Потвърждаване на прехвърлянето; Бракуване на стока; Разходи; Изписване на стока за разход; Серийни номера; Ценови листи; Проверка на документи; Изнасяне на стока по документи; Ревизия; Корекция на цени; Каса, Банка; Заплати; Отчитане; Валутна обмяна; Огромен брой фиксирани справки; Генератор на справки; Номенклатура с включен рецептурник; Контрагенти – клиенти и доставчици; Личен състав; Достъпи в програмата; Специализиран модул за дрехи и обувки; Бонус система; Автоматично изпращане на документи на електронната поща на клиента; Неограничен брой складове; Excel шаблони на документите; Печат с матрични, лазерни и ПОС принтери; Връзка с фискални апарати; Връзка с електронни везни; Връзка с баркод скенери – RS232, USB. и много други функции.

Абонаментът Ви осигурява

  1. Без първоначално закупуване получавате пакет от голям брой модули необходими за работа в търговски обект.
  2. Поддръжка на програмата през интернет.
  3. Всички нови версии на програмен продукт ЯНАК.

Вижте повече тук.

40 лв.

Централизирано управление на верига обекти.

Базите от всички търговски обекти се синхронизират с база в централен офис.

Трансферният сървър автоматично синхронизира през интернет неограничен брой бази данни.

Той ще Ви осигури:

  1. Изключителна сигурност на данните;
  2. Удобство при работа;
  3. Възможност за създаване на резервен сървър;

Модулът се регистрира само в пакет с основната програма ЯНАК!

Виж повече информация за този модул тук.

20 лв.

Надграждане на модул трансферен сървър с допълнителна опция, чрез която ще може да се обслужва една или повече бази с еднопосочно синхронизиране.

Еднопосочно синхронизиране – този вид база се прави по изключение. При този метод, базата ще получава всичките данни от основната база, но направените промени и документи в нея няма да се изпратят към основната.

30 лв.

ПЕЧАТ НА ЕТИКЕТИ

Модулът прави директна връзка с базата и печати етикети на стоките, като тегли информацията директно от техния картона.

В този пакет е включена КЕС – Компютърна Етикетираща Система.

Модулът може да се регистрира самостоятелно!

Вижте повече тук.

15 лв.

Покрива изцяло нуждите на хотелския бизнес

Неограничен брой хотели

Неограничен брой стаи

Връзка с ресторантския софтуер – прехвърляне на сметки от ресторанта към стаята

Мини бар

Модулът се регистрира само в пакет с основната програма ЯНАК!

35 лв.

Модулът се използва в ресторантите.

Неговото предназначение е да покаже в кухнята какво е поръчано.

Модулът уведомява сервитьора, когато порциите са готови.

Модулът може да се регистрира самостоятелно!

Вижте повече тук.

18 лв.

Е-меню Янак – това е основната версия на електронното меню и се използва за директна употреба в ресторанта. Въведените от клиента поръчки се записват директно в масата на сервитьора. Сервитьорът трябва да ги потвърди и те чак тогава ще се разпечатат на принтерите.

Чрез Е-меню Янак, клиентите Ви ще използват собствените си мобилни телефони за разглеждане на менюто във Вашето заведение.

Менюто се показва на два езика – Български и Английски.

Сервитьорът ще бъде сигнализиран за направената поръчка и чрез един клик ще потвърди поръчката, като я изпрати за приготвяне към кухнята и другите работни места.

Цената е за един ресторант и не зависи от броя на посетителите и броя на транзакциите.

Вижте повече тук.

   

40 лв.

Е-меню Янак лайт – тази версия се използва за отдалечено поръчване. Клиентите не са в обекта, но при логване чрез предоставеният им QR Код ще влязат в системата и ще виждат и използват същата визия на менюто. В този случай заявката няма да се записва в базата на програмата. В екранът за приключване на количката, клиентите ще виждат бутон “Сподели”, чрез който могат да изпратят направената поръчка директно на Vibеr или в друго приложение.

Цената е за един обект и не зависи от броя на посетителите.

Вижте повече тук.

   

20 лв.

Може да използвате безплатно модула за архивиране на базата данни във Ваши устройства.

За да защитите архивите от вируси, трябва да се съхраняват на външно устройство.

Може да ползвате сървърите на ЯНАК СОФТ за съхранение на базата си с покриване на щети до 200 лв.

Модулът може да се регистрира самостоятелно!

15 лв.

Уеб базираната система се използва през портал eyanak.com.

При тази система таксата се дължи за всеки оператор.

За първоначално настройване на системата се заплаща такса 50 лв.

Вижте повече тук.

40 лв.

Мобилното приложение за Android е допълнително помощно приложение, което не може да се използва самостоятелно. Задължително трябва да имате инсталирана програма ЯНАК към която тази апликация прави връзка.

Приложението покрива нуждите на ресторантите, като чрез него сервитьорите въвеждат поръчките на клиентите.

Използва се в магазини, ресторанти и търговии на едро, като основно се ползва за маркиране на поръчки, приемане на стоката и проверка на цена. В приложението има допълнителен модул – „Колектор на данни“, чрез който може да се правят всякакви други операции, като продажби, ревизии, печат на етикети и др.

При тази система таксата се дължи за всеки оператор.

За първоначално настройване на системата се заплаща такса 50 лв.

Вижте повече тук.

40 лв.

Мобилното приложение за Android е допълнително помощно приложение, което не може да се използва самостоятелно. Задължително трябва да имате инсталирана програма ЯНАК към която тази апликация прави връзка.

Приложението покрива нуждите на ресторантите, като чрез него сервитьорите въвеждат поръчките на клиентите.

Използва се в магазини, ресторанти и търговии на едро, като основно се ползва за маркиране на поръчки, приемане на стоката и проверка на цена. В приложението има допълнителен модул – „Колектор на данни“, чрез който може да се правят всякакви други операции, като продажби, ревизии, печат на етикети и др.

При тази система таксата се дължи за всеки оператор.

За първоначално настройване на системата се заплаща такса 50 лв.

Вижте повече тук.

18 лв.

Модул Логистика е предназначен за търговците на едро и служи за окомплектоване на документите за доставка в товарителница, организиране на маршрут и контрол на движението на автомобилите.

Модулът е достъпен и може да работи без активен абонамент, като позволява обработка до 50 документа на месец. При надвишаване на тази бройка е необходимо да се активира абонамент.

50 лв.

Пакет за многофирмено осчетоводяване.

Модулът може да се регистрира самостоятелно, без да е необходима регистрация на софтуер ЯНАК!

80 лв.

Услугата е безплатна за всички клиенти, сключили договор за разплащателната система през Янак Софт ЕООД.

3 лв.

Специализиран експорт на продажбите към програма на доставчика.

Функцията има обща регистрация за цялата фирма.

Необходими са предварителни настройки и обучение за работа със системата.

Тъй като тези настройки са по-специфични и е необходима комуникация с три страни, ще Ви осигурим личен консултант.

Услугата за настройване и обучение за работа със системата се заплаща.

Таксата е 150 лв. без ДДС.

15 лв.

Специализиран експорт на продажбите към програма на доставчика.

Функцията има обща регистрация за цялата фирма.

Необходими са предварителни настройки и обучение за работа със системата.

Тъй като тези настройки са по-специфични и е необходима комуникация с три страни, ще Ви осигурим личен консултант.

Услугата за настройване и обучение за работа със системата се заплаща.

Таксата е 150 лв. без ДДС.

15 лв.

Специализиран експорт на продажбите към програма на доставчика.

Функцията има обща регистрация за цялата фирма.

Необходими са предварителни настройки и обучение за работа със системата.

Тъй като тези настройки са по-специфични и е необходима комуникация с три страни, ще Ви осигурим личен консултант.

Услугата за настройване и обучение за работа със системата се заплаща.

Таксата е 150 лв. без ДДС.

15 лв.

Специализиран експорт на продажбите към програма на доставчика.

Функцията има обща регистрация за цялата фирма.

Необходими са предварителни настройки и обучение за работа със системата.

Тъй като тези настройки са по-специфични и е необходима комуникация с три страни, ще Ви осигурим личен консултант.

Услугата за настройване и обучение за работа със системата се заплаща.

Таксата е 150 лв. без ДДС.

15 лв.

Специализиран експорт на продажбите към програма на доставчика.

Функцията има обща регистрация за цялата фирма.

Необходими са предварителни настройки и обучение за работа със системата.

Тъй като тези настройки са по-специфични и е необходима комуникация с три страни, ще Ви осигурим личен консултант.

Услугата за настройване и обучение за работа със системата се заплаща.

Таксата е 150 лв. без ДДС.

15 лв.

Специализиран експорт на продажбите към програма на доставчика.

Функцията има обща регистрация за цялата фирма.

Необходими са предварителни настройки и обучение за работа със системата.

Тъй като тези настройки са по-специфични и е необходима комуникация с три страни, ще Ви осигурим личен консултант.

Услугата за настройване и обучение за работа със системата се заплаща.

Таксата е 150 лв. без ДДС.

15 лв.

Специализиран експорт на продажбите към програма на доставчика.

Функцията има обща регистрация за цялата фирма.

Необходими са предварителни настройки и обучение за работа със системата.

Тъй като тези настройки са по-специфични и е необходима комуникация с три страни, ще Ви осигурим личен консултант.

Услугата за настройване и обучение за работа със системата се заплаща.

Таксата е 150 лв. без ДДС.

30 лв.

Специализиран експорт на продажбите към програма на доставчика.

Поддържа се връзка с Фантастико, Метро, Била, Кауфланд и др.

Функцията има обща регистрация за цялата фирма.

Необходими са предварителни настройки и обучение за работа със системата.

Тъй като тези настройки са по-специфични и е необходима комуникация с три страни, ще Ви осигурим личен консултант.

Услугата за настройване и обучение за работа със системата се заплаща.

Таксата е 250 лв. без ДДС.

40 лв.

Специализиран експорт на документи, който може да налеете в съответната счетоводна програма.

25 лв.

Специализиран експорт на документи, който може да налеете в съответната счетоводна програма.

25 лв.

Специализиран експорт на документи, който може да налеете в съответната счетоводна програма.

25 лв.

Посочените цени са без ДДС!