Трансферен сървър

Трансферен сървър

автоматична синхронизация на данни през инернет

През 1998 год. Янак Софт пусна модул трансферен сървър. По онова време синхронизацията ставаше чрез дискети. От тогава модулът претърпя огромно развитие. Във времето синхронизацията премина от прехвърляне чрез USB Flash и достигна до напълно автоматично синхронизиране през интернет. Към момента се извършват хиляди синхронизации ежедневно. Трансферният сървър може да синхронизира през интернет неограничен брой бази данни, като така може централизирано да управлявате и контролирате своите обекти. Синхронизирането се осъществява чрез файлов трансфер, като се използва ftp server на Янак Софт. Така връзката е прекъсната и не е необходимо да имате VPN или наета линия. Системата работи без да е необходимо да имате статично IP. Прекъсването на интернета не пречи на нормалната работа. 

Изключителна сигурност за Вашите данни. Базата е налична на повече от едно място. Каквото и да се случи с някой от компютрите, информацията ще е защитена.

Възможност за създаване на резервен сървър. Когато в обекта е недопустимо да се спира работа, системата се изгражда с два сървъра – основен и резервен. Двата сървъра обменят информация чрез трансферния модул. При възникнал проблем с основния сървър, системата автоматично продължава да работи с резервния. След отстраняване на проблема, системата отново автоматично се синхронизира.

Централизирано управление на верига обекти. Базите от всички търговски обекти се синхронизират с база в централен офис.

Трансферният сървър позволява два метода на работа:

  • Работа с единна база – при този вариант всички обекти работят в една база. Базата е разделена на складове, като всеки склад е отделния обект. Удобството в случая е, че лесно се обслужват обектите, лесно се прехвърля стока между тях, справките може да са обобщени или разбити по складове. Методът се препоръчва за обекти, които се управляват изцяло централизирано, но не е особено подходящ за големи и силно натоварени обекти, като супермаркети, защото базата ще нараства много бързо. Методът не е подходящ когато обектите работят с различни фирми.
  • Всеки обект работи с отделна база – при този метод отново обектите се управляват централизирано, но на сървъра имате толкова бази, колкото са обектите. Предимство на този метод е, че базите нарастват значително по-бавно. В този случай, ако желаете, трансферният сървър може да обединява номенклатурата на отделните бази, т.е описвате данните на стоките в една база и те автоматично се препращат към другите.

Вижте описание за трансферен сървър …