Цени


АБОНАМЕНТЪТ ЗА ЯНАК СОФТУЕР ВИ ОСИГУРЯВА:

Входната такса се дължи за всеки компютър и се начислява автоматично от системата в момента, когато се активира.

В документът за входна такса се начислява допълнителна сума за абонамент до края на текущия месец, която се изчислява спрямо месечната абонаментна цена на работната станция.

При подновяване на абонамента, след като е прекъснат за повече от един месец, се начислява нова входна такса.

40 лв. + абонаментната такса до края на месеца.

Софтуерен продукт ЯНАК включва:

Всички модули и справки необходими за нормалната работа.

Доставки; Продажби; Фактуриране; Производство; Приемане на стока; Прехвърляне на стока между складове; Потвърждаване на прехвърлянето; Бракуване на стока; Разходи; Изписване на стока за разход; Серийни номера; Ценови листи; Проверка на документи; Изнасяне на стока по документи; Ревизия; Корекция на цени; Каса, Банка; Заплати; Отчитане; Валутна обмяна; Огромен брой фиксирани справки; Генератор на справки; Номенклатура с включен рецептурник; Контрагенти – клиенти и доставчици; Личен състав; Достъпи в програмата; Специализиран модул за дрехи и обувки; Бонус система; Автоматично изпращане на документи на електронната поща на клиента; Неограничен брой складове; Excel шаблони на документите; Печат с матрични, лазерни и ПОС принтери; Връзка с фискални апарати; Връзка с електронни везни; Връзка с баркод скенери – RS232, USB. и много други функции.

Абонаментът Ви осигурява

 1. Без първоначално закупуване получавате пакет от голям брой модули необходими за работа в търговски обект.
 2. Поддръжка на програмата през интернет.
 3. Всички нови версии на програмен продукт ЯНАК.

Вижте повече тук.

40 лв.

ЯНАК Андроид Лайт” е съкратена версия на мобилната програма Янак.

Използва се предимно от ресторантите за приемане на поръчките директно от масите.

При този вариант на работа е необходимо в обекта да има един основен работен компютър към който се свързани телефоните, на които е инсталирана версия Янак Андроид Лайт. Сервитьорът може да изпълнява поръчката директно при клиента, което позволява значително ускоряване на работата. Работи като симулира работата на локална компютърна система. Приложението позволява използването на принтерите и фискалните устройства, които са свързани към работния компютър в ресторанта.

Тази версия не поддържа приключване на продажба. Когато се работи с тази версия, продажбата се приключва от работния компютър в ресторанта.

При първоначално инсталиране и активиране на абонамент се начислява входна такса, каквато е за активиране на работна станция.

Вижте повече тук.

15 лв.

Модулът се инсталира на телефони за сервитьори и на таблети за кухнята!

За пускане на системата се заплаща еднократна входна такса в размер на 20 лв. за устройство.

Модулът се използва в ресторантите.

Неговото предназначение е да покаже в кухнята какво е поръчано.

Модулът уведомява сервитьора, когато порциите са готови.

Модулът може да се регистрира самостоятелно!

Вижте повече тук.

15 лв.

За пускане на системата се заплаща еднократна входна такса в размер на 20 лв.

Уеб базираната система се използва през портал eyanak.com.

При тази система таксата се дължи за всеки оператор.

За първоначално настройване на системата се заплаща такса 50 лв.

Вижте повече тук.

40 лв.

Покрива изцяло нуждите на хотелския бизнес

Неограничен брой хотели

Неограничен брой стаи

Връзка с ресторантския софтуер – прехвърляне на сметки от ресторанта към стаята

Мини бар

Модулът се регистрира само в пакет с основната програма ЯНАК!

35 лв.

Е-меню Янак – това е основната версия на електронното меню и се използва за директна употреба в ресторанта. Въведените от клиента поръчки се записват директно в масата на сервитьора. Сервитьорът трябва да ги потвърди и те чак тогава ще се разпечатат на принтерите.

Чрез Е-меню Янак, клиентите Ви ще използват собствените си мобилни телефони за разглеждане на менюто във Вашето заведение.

Менюто се показва на два езика – Български и Английски.

Сервитьорът ще бъде сигнализиран за направената поръчка и чрез един клик ще потвърди поръчката, като я изпрати за приготвяне към кухнята и другите работни места.

Цената е за един ресторант и не зависи от броя на посетителите и броя на транзакциите.

Вижте повече тук.

   

40 лв.

ЯНАК Андроид ПРО” е пълната версия на мобилната програма Янак.

Мобилното приложение за Android е допълнително помощно приложение, което не може да се използва самостоятелно. Задължително трябва да имате инсталирана програма ЯНАК към която тази апликация прави връзка.

Приложението покрива нуждите на ресторантите, като чрез него сервитьорите въвеждат поръчките на клиентите.

Използва се в магазини, ресторанти и търговии на едро, като основно се ползва за маркиране на поръчки, приемане на стоката и проверка на цена. В приложението има допълнителен модул – „Колектор на данни“, чрез който може да се правят всякакви други операции, като продажби, ревизии, печат на етикети и др.

Системата се таксува като пълноценна работна станция.

При първоначално инсталиране и активиране на абонамент се начислява входна такса, каквато е за активиране на работна станция.

Вижте повече тук.

40 лв.

ПЕЧАТ НА ЕТИКЕТИ

Модулът прави директна връзка с базата и печати етикети на стоките, като тегли информацията директно от техния картона.

В този пакет е включена КЕС – Компютърна Етикетираща Система.

Модулът може да се регистрира самостоятелно!

Вижте повече тук.

15 лв.

Модул Логистика е предназначен за търговците на едро и служи за окомплектоване на документите за доставка в товарителница, организиране на маршрут и контрол на движението на автомобилите.

Модулът е достъпен и може да работи без активен абонамент, като позволява обработка до 50 документа на месец. При надвишаване на тази бройка е необходимо да се активира абонамент.

50 лв.

Пакет за многофирмено осчетоводяване.

Модулът може да се регистрира самостоятелно, без да е необходима регистрация на софтуер ЯНАК!

80 лв.

Автоматично осчетоводяване на банка чрез файл в програма Янак

Чрез този автоматичен импорт на банковите документи, ще си облекчите досадното ежедневно описване на банка и това е валидно основно за фирми, които имат много банкови операции.

Налични са импорти от следните банки:

ДСК – HML файл;
Уникредит Булбанк – txt файл;
Пощенска банка – HML файл;
Райфайзен банк – HML файл;
ОББ – HML файл;
Прокредит банк – XLSX;
ПИБ – HML файл;
Инвест банк – HML файл.
Интернешънъл Асет Банк АД – CSV файл.

 За импорт от 1 банка – 30 лв.

 За импорт на повече банки – По договаряне

Централизирано управление на верига обекти.

Базите от всички търговски обекти се синхронизират с база в централен офис.

Трансферният сървър автоматично синхронизира през интернет неограничен брой бази данни.

Той ще Ви осигури:

 1. Изключителна сигурност на данните;
 2. Удобство при работа;
 3. Възможност за създаване на резервен сървър;

Модулът се регистрира само в пакет с основната програма ЯНАК!

Виж повече информация за този модул тук.

20 лв.

Надграждане на модул трансферен сървър с допълнителна опция, чрез която ще може да се обслужва една или повече бази с еднопосочно синхронизиране.

Еднопосочно синхронизиране – този вид база се прави по изключение. При този метод, базата ще получава всичките данни от основната база, но направените промени и документи в нея няма да се изпратят към основната.

30 лв.

Може да използвате безплатно модула за архивиране на базата данни във Ваши устройства.

За да защитите архивите от вируси, трябва да се съхраняват на външно устройство.

Модулът може да се регистрира самостоятелно!

20 лв.

Услугата е безплатна за всички клиенти, сключили договор за разплащателната система през Янак Софт ЕООД.

3 лв.

Фирмите, които имат нужда от индивидуален личен консултант, могат да се абонират за такъв срещу допълнителна месечна такса. Услугата се предоставя след подписване на годишен договор.

Личните консултанти работят с нормално работно време от 8,30 до 17,30 часа, което е съобразено с работните дни в страната. Извън този период се ползват услугите на дежурните консултанти.

Ако разполагате с личен консултант, за всички въпроси, настройки, проблеми и консултации, Вие ще може винаги да се обръщате към него на специално предоставен за целта телефон.

Абонаментът за личен консултант е

50%  от месечния абонамент за работните станции, но не по-малко от 200 лв. на месец.

Тази синхронизация се ползва от търговците на едро, като целта е да се автоматизира синхронизирането на документите между две складови програми – Вашата и тази на Вашите доставчици.

Синхронизацията може да бъде еднопосочна или двупосочна.

 • Еднопосочна синхронизация е когато Вашите документи за продажба се експортират в специално подготвен файлов формат и той се изпраща към Вашите доставчици. Изпращането може да бъде ръчно или автоматично.
 • Двупосочна синхронизация е когато Вашите доставчици първо Ви изпращат поръчките, които трябва да изпълните към клиентите. След като ги изпълните изпращате направените продажби към доставчиците.

За да се синхронизират правилно документите с други складови програми, предварително трябва да се направят настройки на стоките и обектите на Вашите клиенти. Нормално процесът по настройване отнема известно време, което налага допълнително таксуване по настройване на системата.

Първоначалното настройване на експорт към друга фирма включва:

 1. Настройване на параметрите на стоките към съответния основен доставчик;
 2. Настройване на параметрите на обектите на Вашите клиенти към съответния доставчик;
 3. Тестово получаване на поръчки;
 4. Тестово изпращане на документи за продажба

Таксата се начислява тогава, когато наш консултант участва по време на настройване на синхронизирането.
Таксува се по отделно настройването на всяка фирма.

Цена за първоначално настройване на синхронизиране – 150 лв. 

Еднопосочно синхронизиране е когато документите за продажба се експортират и изпращат към основния доставчик в специално подготвен файлов формат или автоматично на предоставен от доставчика портал.

Цена за еднопосочно синхронизиране – 25 лв.

Двупосочно синхронизиране е когато основният доставчик Ви изпраща поръчките на Вашите клиенти в специално подготвен файлов формат или директно ги запише във Вашата база чрез предоставено API. Склад като Вие изпълните поръчката, документите за продажба се експортират и изпращат към основния доставчик в специално подготвен файлов формат или автоматично на предоставен от доставчика портал.

Цена за двупосочно синхронизиране
50 лв.

ДВУПОСОЧНА СИНХРОНИЗАЦИЯ
Получаване на поръчки и изпращане на продажбите

 • Каменица – автоматично синхронизиране
 • Девин – автоматично синхронизиране
 • Загорка – автоматично синхронизиране / през приложение от Загорка
 • Coca Cola – ръчно синхронизиране
 • ECOD – ръчно синхронизиране
 • Винпром Пещера – автоматично синхронизиране / ftp
 • Carlsberg – ръчно синхронизиране
 • Tymbark Bulgaria – автоматично синхронизиране / през приложение от Тимбърг

ЕДНОПОСОЧНО СИНХРОНИЗИРАНЕ
Изпращане на продажбите

 • Pepsi – автоматично синхронизиране / e-mail
 • Pernot Ricard – автоматично синхронизиране / ftp
 • Delion – автоматично синхронизиране / ftp
 • Avendi – автоматично синхронизиране / ftp
 • CSV файлов формат – ръчно синхронизиране
 • Други експорти – ръчно синхронизиране / ftp

Таксата за експорт се начислява в зависимост от броя на активните фирми.

Специализиран експорт на документи, който може да налеете в съответната счетоводна програма.

30 лв.

Специализиран експорт на документи, който може да налеете в съответната счетоводна програма.

30 лв.

Специализиран експорт на документи, който може да налеете в съответната счетоводна програма.

30 лв.

Специализиран експорт на документи, който може да налеете в съответната счетоводна програма.

30 лв.

Посочените цени са без ДДС!