Цени


АБОНАМЕНТЪТ НА ПРОГРАМА ЯНАК МИНИ ВИ ОСИГУРЯВА:

Входната такса се дължи за всеки компютър и се начислява автоматично от системата в момента, когато се активира.

В документът за входна такса се начислява допълнителна сума за абонамент до края на текущия месец, която се изчислява върху 40 лв.

При подновяване на абонамента, след като е прекъснат за повече от един месец, се начислява нова входна такса.

40 лв. + абонамент до края на месеца изчислен върху 40 лв.

Софтуерен продукт ЯНАК Мини включва:

Продажби; Издаване на фактури; Корекция на цени; Номенклатура; Контрагенти; Личен състав с предефинирани достъпи; Excel шаблони на документите; Печат с матрични, лазерни и ПОС принтери; Връзка с фискални апарати; Връзка с електронни везни; Връзка с баркод скенери – RS232, USB. и други функции; Справка по документи за продажби; История на стоката.

Абонаментът Ви осигурява
Без първоначално закупуване получавате пакет от модули необходими за работа в магазин или ресторант.
Всички нови версии на програмен продукт ЯНАК.

12 лв.

Модулът се използва в ресторантите.

Неговото предназначение е да покаже в кухнята какво е поръчано.

Модулът уведомява сервитьора, когато порциите са готови.

Модулът може да се регистрира самостоятелно!

Вижте повече тук.

18 лв.

Модулът се използва в всички търговски обекти.

Централизирано управление на верига обекти. Базите от всички търговски обекти се синхронизират с база в централен офис.

Вижте повече тук.

35 лв.

Модул за печат на стелажни етикети и баркод етикети на стоката.

Вижте повече тук.

15 лв.

Услугата е безплатна за всички клиенти, сключили договор за разплащателната система през Янак Софт ЕООД.

3,00 лв.

Може да използвате безплатно модула за архивиране на базата данни във Ваши устройства.

За да защитите архивите от вируси, трябва да се съхраняват на външно устройство.

Може да ползвате сървърите на ЯНАК СОФТ за съхранение на базата си с покриване на щети до 200 лв.

Модулът може да се регистрира самостоятелно!

15 лв.

Онлайн поддръжката на ЯНАК МИНИ се заплаща според необходимото операторско време. Цената се изчислява на изминала минута и се таксува според техния брой.

Минималното време на таксуване е 1 минута.

0,85 лв.

Специализиран експорт на документи, който може да налеете в съответната счетоводна програма.

30 лв.

Специализиран експорт на документи, който може да налеете в съответната счетоводна програма.

30 лв.

Специализиран експорт на документи, който може да налеете в съответната счетоводна програма.

30 лв.

Посочените цени са без ДДС!