е нужен добър софтуер за разносна търговия – ЕКС-ВАН.
?
Разберете как в няколко лесни стъпки:

Заприходява се стока в склада на търговеца чрез протокол за прехвърляне на стока между складове.

Търговецът използва мобилната ни апликацията за Android.

Мобилното устройство има изградена връзка с фискален апарат и/или нефискален принтер.

Поръчката може да бъде въведена чрез приложението за печат на документи – „Янак FP Сървър“.

Клиентът избира какво да купи, от наличната стока в буса.

В устройството се виждат складовите наличности.

След като търговецът приключи поръчката, стоката се изважда от неговата складова наличност.

Документът за продажба автоматично се разпечатва на принтера или на фискалния апарат.

В края на работния ден, стоката може да бъде върната в склада или да остане в буса.