ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА API YANAK

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА API YANAK

API /application programming interface/ – Апликация за Програмен Интерфейс.

API YANAK се използва за двупосочно, автоматично или неавтоматизирано синхронизиране на данни от базата данни на складова програма Янак с интернет магазин.

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА API YANAK Е ФИРМА ЯНАК СОФТ ЕООД ЕИК: 130012244

Структурата на базата данни на програма Янак е разработена и е собственост на Янак Софт ЕООД. Записване и четене на информация от базата данни на програма Янак, може да се осъществява само чрез програмни продукти, които са собственост на Янак Софт ЕООД или такива, които притежават писмено разрешение.

Външен софтуерен продукт може да чете и записва в базата данни на програма Янак само, като използва междинното звено API YANAK.

Четенето и записването на данни от базата с данни на програма Янак, без използване на междинно звено API YANAK е нарушение на авторските права на фирма Янак Софт ЕООД и се преследва от Европейското Законодателство.

Янак Софт ЕООД, чрез това лицензионно споразумение предоставя на лица и фирми правото за ползване на API YANAK. Това е законно Споразумение между Вашето дружество, фирма или друга организация и ЯНАК СОФТ ЕООД, чийто адрес на управление е София, Младост, 1, бл. 79А.

За по-кратко, в това споразумение Янак Софт ЕООД ще бъде наричан – Доставчик.


Процедура на приемане

Вие приемате да спазвате условията на това споразумение, изразявайки вашето съгласие с условията, чрез използване или употребата на API YANAK. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно условията на това споразумение, моля обърнете се към централния офис на Доставчика.


Право на ползване на API ЯНАК

В случай, че разполагате със собствен интернет магазин, може да използвате API за автоматично синхронизиране на данните с базата данни на програма ЯНАК.

Правото на ползване на API YANAK се предоставя срещу заплащане на месечен абонамент плюс такса на трансакция. За трансакция се приема всеки документ, който е създаден през API YANAK /заявка, продажба или друго/ и е записан в базата данни на програма Янак чрез автоматично синхронизиране.

В случай, че API YANAK се използва еднопосочно – само за синхронизиране на стоките от програма ЯНАК към интернет магазина и не се използва за обратно създаване на документи в базата данни на Янак, се дължи само месечна такса за абонамент, като в този случай, абонамента е по цената на най-евтиния абонаментен план.

Цените за тази услуга са посочени в интернет страницата на Янак Софт. Виж цените тук… 

Прекратяване на абонамента за ползване на програма Янак автоматично спира достъпа до базата данни през API YANAK.


Задължения на доставчика

Доставчикът се задължава да поддържа денонощната работа на API YANAK.

Доставчикът не може да носи отговорност за липси на възможности на API YANAK, поради които е настъпила вреда от ползването му.

 


НАЕТ СЪРВЪР

В случай, че не може да осигурите във Ваш офис стабилен интернет, за да гарантирате безпроблемна работа и връзка между интернет магазина и базата данни на програма ЯНАК, може да ползвате нашата услуга – “НАЕТ СЪРВЪР”.


МЕТОД НА ТАКСУВАНЕ

  • Абонамента за API YANAK се фактурира заедно с абонамента на програма ЯНАК – авансово на първо число от месеца.
  • Таксата от трансакциите се изчислява на база на направените заявки през интернет магазина и се фактурира през следващия месец с фактурата за абонамент.

Виж цените тук… 

Вие може да промените абонаментния си план по всяко време, като новите условия влизат в сила от следващия календарен месец. Заявката за промяна на абонаментния план трябва да бъде изпратена от официалния имейл на фирмата, като за такъв се приема имейла, на който се изпращат фактурите за абонамент на програма ЯНАК.

 

Ако абонатът не заплати две месечни вноски, абонаментът ще бъдат прекратен и Янак Софт ще издаде кредитно известие за неплатените фактури.

Доставчикът си запазва правото да промени цената за абонамент, като това може да стане след изпращане на предизвестие до абоната.

 

Управител на Янак Софт ЕООД – Ясен Янакиев

София, Младост 1, бл 79А, ОФИС ЯНАК СОФТ

e-mail – office@yanaksoft.com