СЪРВЪР ПОД НАЕМ

Интернет магазина работи директно с базата данни на складова програма Янак. За целта е необходимо търговецът да подсигури бърз и непрекъснат интернет достъп на сървъра си, т.е. до компютъра, където е разположена базата данни на складовата програма.

В случай, че търговецът не може да подсигури подходящи условия за нормалната работа на интернет магазина, може да се ползва една от двете услуги:

  1. СПОДЕЛЕН НАЕТ СЪРВЪР
  2. БИЗНЕС СЪРВЪР ПОД НАЕМ

СПОДЕЛЕН НАЕТ СЪРВЪР

Тази услуга е подходяща за фирми, които разполагат с интернет магазин, но не могат да подсигурят бърз интернет достъп на сървъра, където е разположена базата данни на складовата програма. 

Чрез модул трансферен сървър се организира синхронизиране на базата данни с база данни на споделения сървър. Така всяко действие на оператора, като създаване на нова стока, корекция на цени, поставяне на снимки и др. се отразява и в базата данни на споделения сървър.

Всяка получена поръчка в интернет магазина се изпраща автоматично до сървъра на търговеца, където се зарежда в модул продажби за изпълнение.

Търговецът не разполага с реален отдалечен достъп до този компютър.

  • Бърз достъп до интернет магазин.
  • Хардуерна поддръжка на сървъра.
Цена на месец без ДДС – 70 лв.

БИЗНЕС СЪРВЪР ПОД НАЕМ

С тази услуга получавате реален компютър, който е базиран в офис на ЯНАК СОФТ и разполагате с пълен достъп до него чрез използване на програма за отдалечен достъп до работен плот – remote desktop.

Използвате целия хардуерен ресурс, без да го споделяте с други потребители.

Чрез модул трансферен сървър се организира синхронизиране на базите данни от обектите на търговеца с база данни на този сървър.

Наетият сървър дава следните предимства:

  • Разполагате с реална работна станция;
  • Разполагате с достъп до сървъра си от всяка точка на света.

Услугата е подходяща за разполагане на уеб сайтове, складова програма с репликация на базите и др.

Услугата включва:

  • Основен пакет на програма ЯНАК с включен към нея модул “Трансферен сървър“;
  • 100 mbps download + 100 mbps upload интернет;
  • Компютър с 4 ядрен процесор , 120 SSD, 8GB RAM, Win 10 Pro.
  • Хардуерна поддръжка на сървъра.
Цена на месец без ДДС – 200 лв.