СЪРВЪР ПОД НАЕМ

Наетите сървъри се използват от търговци с разносна търговия и от търговци с интернет магазини.

  1. СПОДЕЛЕН НАЕТ СЪРВЪР
  2. НАЕТ СЪРВЪР СЪС СТАТИЧНО IP

СПОДЕЛЕН НАЕТ СЪРВЪР

Услугата е подходяща е за търговци на едро, които използват мобилна търговия, но не могат да си подсигурят стабилен интернет в собствения си офис.

Тази услуга е подходяща за фирми, които имат интернет магазин,, който синхронизира базата си с базата на програма Янак, но не могат да подсигурят бърз интернет достъп на сървъра, където е разположена базата данни на складовата програма. 

Чрез модул трансферен сървър се организира синхронизиране на базата данни с база данни на споделения сървър. Така всяко действие на оператора се отразява и в базата данни на споделения сървър.

Всяка получена поръчка или продажба се изпраща автоматично до сървъра на търговеца.

Търговецът не разполага с реален отдалечен достъп до този компютър.

Цена на месец без ДДС – 70 лв.

Нает сървър със статично IP

С тази услуга получавате реален компютър, който е базиран в офис на ЯНАК СОФТ и разполагате с локален достъп до него.

Използвате целия хардуерен ресурс, без да го споделяте с други потребители.

Подходящ е за фирми, които не могат да си подсигурят стабилен интернет със статично IP.

Чрез модул трансферен сървър може да се организира синхронизиране на базите данни от обектите на търговеца с база данни на този сървър.

Услугата е подходяща за разносна търговия с мобилни търговци, като всички останали работни станции осъществяват директна връзка с базата данни в наетия сървър.

Цена на месец без ДДС – 95 лв.