lite_ok_n18

СУПТО ЯНАК ЛАЙТ предлага оптималниа фукнционалност за търговски обекти. Изключително гъвкав дизайн за екран “ПРОДАЖБИ”, с възможност за изграждане на напълно персонализирана визия, според изискванията на клиента. Подбран набор от справки,складове операции,модул и други.

ПОДХОДЯЩ ЗА МАЛКИ МАГАЗИНИ/РЕСТОРАНТИ

БЪРЗА И ЛЕСНА ИНТЕГРАЦИЯ

БОГАТА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ДОСТЪПНА ЦЕНА

check
check
check

ОСНОВЕН ПАКЕТ СОФТУЕР ЯНАК ЛАЙТ

Доставки; Продажби; Издаване на фактури; Ревизия; Корекция на цени; Номенклатура с включен рецептурник; Контрагенти – клиенти и доставчици; Личен състав с предефинирани достъпи; Excel шаблони на документите; Печат с матрични, лазерни и ПОС принтери; Връзка с фискални апарати; Връзка с електронни везни; Връзка с баркод скенери – RS232, USB. и други функции; Справка по документи за доставки; Справка по документи за продажби; Справка по документи за ревизия; История на стоката.

ДРУГИ МОДУЛИ

Трансферен сървър, етикетен модул, модул кухненски терминал, архивиране на базата в сървър Янак и други.

Избирайки версия ЛАЙТ вие си гарантирате функционална и надеждна програма за управление на търговски обект, без да инвистирате голяма сума за това. Към тази версия на праограмта е възможно надграждане с богат набор от допълнителни модули, които допълнитено обогатяват програмта.