Интернет магазин

Интеграция на складовата програма с интернет магазин

СУПТО складова програма ЯНАК притежава собствен интернет магазин.

Интернет магазинът е директно свързан с базата данни на СУПТО складова програма ЯНАК. По този начин той е част от програмата. Данните в него се въвеждат и контролират през основната програма. Няма допълнителна синхронизация, всичко се синхронизира в реално време.