pro_ok_n18

СУПТО ЯНАК предлага пълна фукнционалност за широк диапазон от търговски обекти. Изключително гъвкав дизайн за екран “ПРОДАЖБИ”, с възможност за изграждане на напълно персонализирана визия, според изискванията на клиента. Богат набор от справки,складове операции,модул производство и други. Интернет магазин с единна база, без нужда от синхронизация!

ОСНОВЕН ПАКЕТ СОФТУЕР ЯНАК ПРО

Доставки; Продажби; Фактуриране; Производство; Приемане на стока; Прехвърляне на стока между складове; Потвърждаване на прехвърлянето; Бракуване на стока; Разходи; Изписване на стока за разход; Серийни номера; Ценови листи; Проверка на документи; Изнасяне на стока по документи; Ревизия; Корекция на цени; Каса, Банка; Заплати; Отчитане; Валутна обмяна; Огромен брой фиксирани справки; Генератор на справки; Номенклатура с включен рецептурник; Контрагенти – клиенти и доставчици; Личен състав; Достъпи в програмата; Специализиран модул за дрехи и обувки; Бонус система; Автоматично изпращане на документи на електронната поща на клиента; Неограничен брой складове; Excel шаблони на документите; Печат с матрични, лазерни и ПОС принтери; Връзка с фискални апарати; Връзка с електронни везни; Връзка с баркод скенери – RS232, USB. и много други функции.

МОДУЛ ТРАНСФЕРЕН СЪРВЪР

Трансферният сървър автоматично синхронизира през интернет неограничен брой бази данни. Той ще Ви осигури: Изключителна сигурност на данните; Удобство при работа; Възможност за създаване на резервен сървър; Модулът се регистрира само в пакет с основната програма ЯНАК!

МОДУЛ ХОТЕЛ

Покрива изцяло нуждите на хотелския бизнес. Неограничен брой хотели и неограничен брой стаи. Връзка с ресторантския софтуер – прехвърляне на сметки от ресторанта към стаята и мини бар. Модулът се регистрира само в пакет с основната програма ЯНАК!

ДРУГИ МОДУЛИ

Етикетен модул, модул кухненски терминал, архивиране на базата в сървър Янак, Е-ЯНАК уеб базирана система(разнос и х-ван) мобило приложение за Android, модул счетоводство и други.