Цена на допълнителни услуги

Посочените цени са без ДДС

При натрупване на голямо количество данни в базата, тя може да нарасне значително. Ако желаете старата и ненужна информация да бъде архивирана, се прави приключване на период.

50 лв.

+ 10 лв. за всяко синхронизиране с отдалечен обект чрез изпращане на инсталационен архив.

Услугата включва прехвърляне на базата данни от един компютър на друг:

Настройване на бутоните в екрана на продажбите:

Ако се използва модул трансферен сървър се настройват системите за синхронизиране:

Настройване на новия компютър за работа с фискален принтер:

30 лв.

В програмата има стандартно настроени шаблони за печат на документите. Таксува се индивидуалното настройване на шаблон.

12 лв.

За инсталирането на операционната система клиентът предоставя собствен лицензен ключ.

50 лв.

За инсталирането на операционната система клиентът предоставя собствен лицензен ключ.

150 лв.

За друг вид услуги цената се изчислява според необходимите часове.

50 лв.

Посещенията се извършват в работно време от 9 до 18 часа.

Цената включва посещението и престоя до един час.

Престой за всеки допълнителен час в обекта – 50 лв.

Цената е валидна за градовете, в които ЯНАК СОФТ има офис.

70 лв.

Посещенията се извършват в работно време от 9 до 18 часа.

Цената включва посещението и престоя до един час.

Престой за всеки допълнителен час в обекта – 80 лв.

Цената е валидна за градовете, в които ЯНАК СОФТ има офис.

100 лв.

При грешно автоматично плащане на абонамента, което не е по вина на ЯНАК СОФТ ЕООД, сумата се възстановява, като се начислява такса за възстановена сума.

10 лв.

ПЪРВА ТОЧКА – 120 лв.

Всяка следваща точка на отстояние до 15 метра – 60 лв.

Определение за точка:

Точка е всяко място, на което работи отделен човек – сървър, клиентски компютър, отдалечена везна, отдалечен принтер.

120 лв.

50 лв.

Посочените цени са без ДДС