Цени

Посочените цени са без ДДС

40 лв.

При натрупване на голямо количество данни в базата, тя може да нарасне значително. Ако желаете старата и ненужна информация да бъде архивирана, се прави приключване на период.

50 лв.

+ 10 лв. за всяко синхронизиране с отдалечен обект чрез изпращане на инсталационен архив.

Услугата включва прехвърляне на базата данни от един компютър на друг:

Настройване на бутоните в екрана на продажбите:

Ако се използва модул трансферен сървър се настройват системите за синхронизиране:

Настройване на новия компютър за работа с фискален принтер:

30 лв.

В програмата има стандартно настроени шаблони за печат на документите. Таксува се индивидуалното настройване на шаблон.

12 лв.

За инсталирането на операционната система клиентът предоставя собствен лицензен ключ.

50 лв.

За инсталирането на операционната система клиентът предоставя собствен лицензен ключ.

150 лв.

За друг вид услуги цената се изчислява според необходимите часове.

50 лв.

Посещения направени след повикване от клиент, които са свързани с проблеми по хардуера или софтуера се таксуват с преференциална цена както следва:

Таксата за посещение не покрива услугата за извършените ремонти и се изчислява за всеки 30 минути.

Ако за ремонта на техниката е необходимо техник да посети обекта, да я вземе и след това да я върне в обекта, се таксуват две посещения, като към тях се добавя цената на самия ремонт.

За пределите на град София и Несебър таксата е 30 лв.

За пределите на град Банско таксата е 20 лв.

Посещение извън пределите на посочените градове се таксуват, като към посочената такса се прибави по 0,40 лв. за километър измерено разстояние до обекта на клиента, което се изчислява в двете посоки. Пример, ако обекта се намира в гр. Бургас, където разстоянието от офиса в Несебър до обекта е 35 км., посещението се таксува 30 + 70 х 0,4=58 лв.

В случай, че посещението е с по-дълга продължителност, то за всеки започнати следващи 30 минути се начислява съответната такса. Пример, ако посещението е в гр. Бургас, таксата за първия половин час е 58 лв., при продължителност на  посещението общо 45 минути, то таксата за посещението ще бъде 2*30 + 70 х 0,4=88 лв. без ДДС.

София и Несебър – 30 лв.
Банско – 20 лв.

Цената е за 30 минути

Посещенията на обекти в почивни дни се таксуват на двойна цена, спрямо посещение в работен ден.

Цената за изминато разстояние остава същата.

София – 50 лв.
Несебър – 40 лв.
Банско – 30 лв.

+120 лв. на на час след първите 30 минути

Посещения за инсталиране и монтаж на система, се таксуват според броя на точките за монтаж. Точка за монтаж е всяка отделна работна станция. Таксите са както следват:

За пределите на София, Банско и Несебър, цената за монтаж на точка е 120 лв.

За обекти извън тези градове, таксата се изчислява, като към таксата за монтаж на точка се добави по 0,40 лв. на километър в двете посоки. Пример, ако обекта е в Сатовча. Разстоянието от Банско до Сатовча е 50 км. То цената за монтаж на една точка е 120 + 100х0,40 = 160 лв.

120 лв.

При грешно автоматично плащане на абонамента, което не е по вина на ЯНАК СОФТ ЕООД, сумата се възстановява, като се начислява такса за възстановена сума.

10 лв.

Посочените цени са без ДДС