Цени

Посочените цени са без ДДС!

Обучението се провежда след предварително записан час.

Таксуването се извършва според изтеклото време.

50 лв.

Обучението се провежда след предварително записан час.

Минимално време за посещението 3 часа.

70лв.

Обучението се провежда след предварително записан час.

Таксуването се извършва според изтеклото време.

+50 %

ТАКСАТА Е ЗА ЦЕЛОДНЕВЕН ПРЕСТОЙ НА ЕКИП ДО 3 КОНСУЛТАНТА!

Транспортни разноски в двете посоки за обекти до 100 км. –  50 лв.

Транспортни разноски в двете посоки за обекти до 300 км. – 100 лв.

Транспортни разноски в двете посоки за обекти над 300 км. – 150 лв.

Обекти намиращи се на разстояние по-голямо от 200 км. от гр.София, се посещават

най-малко за 2 (два) дни.

При необходимост от преспиване, се заплащат разноските за престой в хотел.

600 лв.

СТОКИ

Наливат се: Код, баркод 1, баркод 2, Име на стоката, Група на стоката, Налично количество, Доставна цена, Продажна цена, Доставчик.

КОНТРАГЕНТИ

Наливат се: Име на контрагента, булстат, ЕИК ДДС номер, Адрес на регистрация, МОЛ.

50 лв.

Янак Софт провежда обучение така, че всеки потребител на софтуера да може сам да попълни номенклатурата си. При необходимост, консултант на Янак Софт може да направи това срещу заплащане. Цената се определя за брой стоки и брой контрагенти. При описване на съдържанието на рецепти или производствени стоки, цената се увеличава с 40%.

СТОКИ

Наливат се: Код, баркод 1, баркод 2, Име на стоката, Група на стоката, Налично количество, Доставна цена, Продажна цена, Доставчик.

КОНТРАГЕНТИ

Наливат се: Име на контрагента, булстат, ЕИК ДДС номер, Адрес на регистрация, МОЛ.

1,0 лв.

Янак Софт провежда обучение така, че всеки потребител на софтуера да може сам да попълни номенклатурата си. При необходимост, консултант на Янак Софт може да направи това срещу заплащане. Цената се определя за брой стоки и брой контрагенти. При описване на съдържанието на рецепти или производствени стоки, цената се увеличава с 40%.

СТОКИ

Наливат се: Код, баркод 1, баркод 2, Име на стоката, Група на стоката, Налично количество, Доставна цена, Продажна цена, Доставчик.

Имената на стоките се превеждат на 2 езика.

Менюто се подрежда и се наливат снимки на стоките.

Снимките и описанието на стоките се предоставят от собственика на бизнеса.

КОНТРАГЕНТИ

Наливат се: Име на контрагента, булстат, ЕИК ДДС номер, Адрес на регистрация, МОЛ.

3,00 лв. за стока, които са видими в менюто

и

1,00 лв. за продуктите

Посочените цени са без ДДС!