Цени

АБОНАМЕНТЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА API YANAK

API YANAK се използва, когато трябва да се направи автоматична връзка на интернет магазина с базата на складова програма Янак.

Синхронизирането бива два вида – еднопосочно и двупосочно.


ЕДНОПОСОЧНО – Базата данни от складовата програма се синхронизира автоматично с базата данни на интернет магазина. Поръчките не се връщат към базата на складовата програма.

МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДНОПОСОЧНО API

50 лв.


ДВУПОСОЧНО – Данните се теглят от базата на програма ЯНАК и се записват в базата на интернет магазина.

При създаване на нова поръчка, информацията за нея автоматично се прехвърля към базата на складовата програма, като се създава поръчка от клиент.

В този случай таксата се определя от два параметъра – базова цена за еднопосочно синхронизиране плюс процент от стойността на трансакциите.

МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВУПОСОЧНО API

Базова месечна такса – 50 лв.

+

процент от цената на създадените поръчки – 0.8 %


Посочените цени са без ДДС.

Информация за разработчици

Документация за интеграция с API.

  • Месечният абонамент за API YANAK се фактурира заедно с абонамента на програма ЯНАК – авансово на първо число от месеца.
  • Таксата от трансакциите се изчислява на база на направените заявки през интернет магазина и се фактурира през следващия месец с фактурата за абонамент.

Вие може да промените абонаментния си план по всяко време, като новите условия влизат в сила от следващия календарен месец. Заявката за промяна на абонаментния план трябва да бъде изпратена от официалния имейл на фирмата, като за такъв се приема имейла, на който се изпращат фактурите за абонамент на програма ЯНАК.

В случай, че не може да осигурите във Ваш офис стабилен интернет, за да гарантирате безпроблемна работа на интернет магазина, може да ползвате нашата услуга – “НАЕТ СЪРВЪР”.