Строителни материали и железария

Строителни материали и железария

Към пълния пакет от модули налични в програма Янак, които обслужват различни видове търговски обекти, специално за този вид търговски обекти са добавени специфични за бизнеса изисквания.

Комисионна на майстор – една от тези функции е предоставянето на комисионни за майсторите, които купуват материали за строителния обект, взимат фактури направо за крайния клиент, а търговците им предоставят допълнителна отстъпка за тях.

Продажба на крепежни елементи чрез везна – друга специфична функция в програмата е връзката с везна и автоматичното преобразуване на измереното тегло в бройки. Това се използва при продажба на крепежни  елементи. Предварително или в момента на продажба се калибрират стоките. Това става, като се поставят на везната точни бройки, получения теглови резултат се фиксира и записва към картона на стоката и след този момент програмата автоматично ще показва и продава количеството бройки поставени на везната.

Продажба на фаянсови плочки – за да може да се продават плочките на бройка, на квадратен метър или на кашон е добавена специална опция в програмата, която позволява на оператора, лесно да променя метода и мярката на продажба.

В зависимост от вида на търговския обект, тук може да се използват различни режими на работа, като те могат да бъдат комбинирани дори в рамките на един търговски обект.

Режимите биват:

  1. режим на работа магазин на самообслужване – стил супермаркет. Клиентите сами събират необходимите им стоки и на касите се маркират техните покупки. В магазина може да се разположат системи за проверка на цена, мобилни компютри за контрол на наличностите, КЕС – компютърни етикетиращи системи за предварително етикетиране на крепежни елементи и т.н. Режимът е оптимизиран за бързи продажби.
  2. режим на работа с касиер – клиентите се обслужват на касата от служител. В този случай може да бъде свързана везната директно към компютъра, която да отброява крепежните елементи. Режимът е оптимизиран за бързи продажби.
  3. режим на работа търговия на едро – този режим се използва от фирмите, които продават на едро. Режимът е приспособен за по-гъвкаво обслужване и с повече възможности за оператора.

Централизирано управление на верига от търговски обекти

За фирмите, които имат повече от един търговски обект, е налична възможността да се използва репликация на базата данни. Чрез модул “Трансферен сървър” информацията от обектите се обединява в централен сървър.