Софтуер

Софтуер за Ресторанти

Складова програма Янак покрива изцяло нуждите на ресторанти, барове и заведения за бързо хранене.
Складова програма Янак разполага с интуитивен интерфейс за работа на служителите, което позволява бързо и лесно обслужване на клиентите.
Множеството справки и контрол на достъп от своя страна позволяват на управителите и собствениците да контролират движенията в своя бизнес.

Възможност за централизирано управление на голяма верига обекти. Контролът се извършва през интернет чрез репликация на бази данни с използване на модул „Трансферен сървър“.
Поддържа работа с мобилен телефон или таблет, чрез които сервитьорите въвеждат поръчките директно от масата на клиента.

Модули, включени в пакета на складова програма ЯНАК

ДОСТАВКИ – включва доставка от страната, доставка ВОД, доставка внос

ПРОДАЖБИ – модулът поддържа различни визии, подходящи за отделните търговски обекти.

РЕВИЗИЯ – модул за ревизиране на складовите наличности

ПРОИЗВОДСТВО – модул за произвеждане на продукция

КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНИ

БРАКУВАНЕ НА СТОКИ

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТОКА МЕЖДУ СКЛАДОВЕ

РАЗХОДИ НА ФИРМАТА

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

БОНУС ТОЧКИ

ВЕНДИНГ АВТОМАТИ – работа с автомати за самообслужване

АНАЛИЗ ЗА ЗАЯВКА – модул за автоматично създаване на протоколи за заявки

КАСА – следи разплащанията в брой и наличните суми в брой

БАНКА – следи разплащанията по банков път и наличните суми в банковите сметки

ВАЛУТНА ОБМЯНА

ЗАПЛАТИ – модул за вътрешно фирмено ползване

Главна справка – генератор на справки

ABC анализ на контрагентите

ABC анализ на продажбите

Активни оператори

Анализ за заявка

Входящ контрол

Изходящ контрол

История за влизане в системата

История на контрагента

Месечни справки за анализ и заявки

Наличност към дата

Неизплатени документи

Отворени сметки

Отказани продажби

Периодичен отчет на абонамента

Периодичен отчет на продажбите

Проверка на анулираните документи

Проверка на продажбите с оформяне на отложено плащане

Протоколи за заявка

Салда към дата

Справка ВОП

Справка за корекция на цените

Справка по работни места

Справка по серийни номера

Сравняване на периоди

Суми в банките

Суми в касите

Стокова номенклатура – продукти, меню, рецептурник

Контрагенти – фирми клиенти и доставчици

Лица за контакти – клиенти без фирми

Личен състав – оператори в програмата

Достъпи в програмата – индивидуални настройки за достъп до системата

ТРАНСФЕРЕН СЪРВЪР – Модул, позволяващ синхронизацията на неограничен брой работни станции – опционално.

ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР – Модул, отговарящ за принтирането на документи от програма „ЯНАК“

ЕТИКЕТЕН МОДУЛ – Модул, отговарящ за принтирането на етикети от програма „ЯНАК“. Автоматичен печат на стелажни етикети при промяна на цената – опционално.

МОДУЛ ЗА ВРЪЗКА С КОНСУЛТАНТИТЕ НА „ЯНАК”. – Модул, позволяващ за директна онлайн връзка с консултант

ЕКСПОРТИ КЪМ РАЗЛИЧНИ СЧЕТОВОДНИ И СКЛАДОВИ ПРОГРАМИ – опционално.

АВТОМАТИЧНО АРХИВИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ – опционално с цел защита от криптовируси, архивите се изпращат на сървър на ЯНАК.

АВТОМАТИЧНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА БАЗИТЕ ДАННИ.

Автоматично изпращане на e-mail, който уведомява за направените корекции на цени.

ЯНАК КЛАСИК

Пълен пакет софтуер за търговски обекти, разработен за разпространение извън пределите на България.

ЯНАК ПРО

Пълен пакет фискален софтуер за търговски обекти, разработен за разпространение в пределите на България, отговарящ на изискванията по наредба Н-18

ЯНАК ЛАЙТ

Оптимален пакет фискален софтуер за търговски обекти, разработен за разпространение в пределите на България, отговарящ на изискванията по наредба Н-18

ЯНАК МИНИ

„Виртуален касов апарат“ Фискален софтуер за търговски обекти, разработен за разпространение в пределите на България, отговарящ на изискванията по наредба Н-18