Софтуер

Интернет магазини

Интеграция на складовата програма с интернет магазин

Складова програма ЯНАК притежава собствен интернет магазини.

Интернет магазинът е директно свързан с базата данни на складова програма ЯНАК. По този начин интернет магазинът става част от складовата програма. Данните в интернет магазина се въвеждат и контролират през програма ЯНАК. Няма допълнителна синхронизация, всичко се случва в реално време.

Един софтуер, една поддръжка.