Търговски софтуер за управление на магазини

Помощна система за работа с Янак

През 1994 година Янак Софт постави началото за създаване на софтуерен продукт ЯНАК.

Янак Софт една от първите български фирми, която по това време се захвана с нелеката задачата да разработи софтуер за търговски обекти от най-висок клас. Дългите години на опит, както и многобройните клиенти са спомогнали да се създаде един сериозен софтуерен продукт, чрез който се управляват различни видове магазини, супермаркети, ресторанти, борси, автосервизи и други.

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЯНАК

Чрез програма Янак получавате огромен брой екстри, които ще направят бизнеса Ви по-лесен и успешен. Една малка част от тези екстри са:

 • автоматично печатане на етикети при смяна на цена;
 • лесно проследяване на входящ контрол;
 • автоматична анализиране и генериране на заявки за доставки;
 • автоматично изпращане на документи за заявки и продажби по имейла към контрагентите Ви;
 • мобилно проследяване на основните функции на програмата през личен телефон;
 • мобилно ревизиране и получаване на стоки в обекта чрез използване на мобилно устройство тип хенди;
 • генератор на собствени справки;
 • синхронизиране на базите от обектите Ви с централен офис. Синхронизирането става автоматично в рамките на една минута. Това действие се осъществява чрез модул трансферен сървър на програма Янак;
 • автоматична свързаност с компютърна етикетираща система, което не изисква допълнително операторско действие и т.н.

Абонаментът към програма Янак включва:

 1. Получавате програма Янак без първоначално закупуване.
 2. Получавате програмата без обвързващ със срокове и ангажименти договор.
 3. Безплатно и автоматично се получават всички нови подобрение и версии на програма Янак.
 4. Получавате ежедневна безплатна поддръжка на програмата всеки ден от 8.00 до 24.00 часа.

 

Абонаментът Ви гарантира, че винаги ще получават адекватна поддръжка, ще получават всички ъпдейти напълно безплатно и ще работите със софтуер, който поддържа последните и най-модерни тенденции.

Базовият модул на програма Янак Класик включва всички необходими модули за нормалната работа на търговски обект.

Модулите обозначени със знак ( * ) са опционални и за използването им се дължи допълнителна такса.

Ето списък на наличните модули:

ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

ДОСТАВКИ

В модул „Доставки“ се описват документите, с които се зарежда стока в обекта. В зависимост от държавата изпращач, доставките се делят на три вида.

 • ДОСТАВКИ ОТ СТРАНАТА – Чрез този вид се въвеждат стандартните доставки от страната.
 • ДОСТАВКА ВОП – Чрез този вид се описват доставки внос от държави членки на Европейския съюз.
 • ДОСТАВКА ВНОС – Чрез този вид се описват документи за доставка внос от държави извън Европейския съюз.

Вижте още …

ПРОДАЖБИ

В модул е създадена изключително удобна визуална среда за работа в магазини. Предвидена е възможността да се използват и за работа с  монитор чувствителен на докосване – тъч скрийн.

В магазина може да използвате две визии на модул продажби:

 • Визия за магазин – визуална среда за работа в магазини.
 • КИОСК – Визия за самообслужване – използва се при наличие на точка за самообслужване в обекта.

Вижте още …

ЕТИКЕТИ

Модулът се използва за печат на стелажни етикети и етикетиране на стоки.

ХОТЕЛ

Модулът се използва за обслужване на хотели.

ПРОИЗВОДСТВО

Модулът се използва в производствени предприятия.

СЧЕТОВОДСТВО

Модулът се използва за счетоводни нужди.

ЛОГИСТИКА

Модулът се използва за контрол на доставките до обекти на клиенти. Предназначен е за търговци на едро.

Този модул е предназначен и обслужва фирми, които извършват доставка на стоки до търговските обекти. След като се направи продажбата, стоките вече са извадени от складовата наличност, но за да може да се проследи реално, какви количества са доставени до клиента, трябва да се използва този модул. Чрез него може, един документ за продажба да се достави до клиента на няколко курса. Използването на модула ще Ви даде ясна представа за доставеното и оставащо дължимо количество. Ако работите и с мобилната версия на модула, ще имате качествен контрол на това, как пласьорите оползотворяват работното си време.

ПРИЕМАНЕ НА СТОКА

Модулът се използва за приемане на стока в обекта, преди да бъде описана от управителите в офиса. За целта може да се използва и мобилно устройство хенди.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТОКА МЕЖДУ СКЛАДОВЕ

Когато фирмата Ви разполага с няколко търговски обекта, които продават едни и същи стоки, най-удобно е те да работят в една и съща база. Чрез този модул може да прехвърляте стоки от един обект към друг.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Когато се прехвърля стока между два обекта има възможност стоката да се прехвърли директно или чрез потвърждаване. При втория случай оператора в приемащия обект трябва да потвърди получаването на стоката.

БРАКУВАНЕ НА СТОКИ

Модулът се използва, за да намалите наличните количества чрез протокол за брак и да регистрирате съответните загуби.

МОДУЛ РАЗХОДИ

В този модул се водят разходите на фирмата за наем, ток вода и всичко останало.

МОДУЛ ИЗПИСВАНЕ НА СТОКА ЗА РАЗХОД

В този модул се изписват стоки от складовата наличност, които се използват за консуматив на фирмата Ви.

МОДУЛ СЕРИЙНИ НОМЕРА КЪМ ДОКУМЕНТИ

В този модул се въвеждат серийни номера на продадените стоки. Използва се от фирми, които продават техника.

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

Чрез този модул може да се оформят всевъзможни ценови схеми и промоции.

ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ

Чрез този модул се проверяват стоките от създадените документи. Използва се от търговци, които разнасят стока, като целта е да се направи допълнителна проверка на всяка стока в документа.

РЕВИЗИЯ

Модул Ревизия се използва за да се коригират липсващите стоки и да се изчислят загубите от кражби или грешки. Ревизията може да се прави както на настолен компютър, така и на мобилен – хенди.
Вижте още …

КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНИ

Модул за бърза и лесна промяна на продажните цени.

ЗАЯВКИ

Чрез този модул се създават протоколи за заявка към доставчиците.

 

ЯНАК АНДРОИД – МОБИЛНА ВЕРСИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Програмата се инсталира на мобилен компютър тип хенди. Чрез вградения баркод скенер се извършват действия като доставки в магазина, приемане на стока, прехвърляне между обекти, ревизия, проверка на наличности и цени, печат на етикети и др.

Програмата също може да се инсталира на телефон или таблет.

eyanak.com

Портал за наблюдение и контрол през мобилен телефон.

През тази система управителите могат да наблюдават в реално време продажбите или да въвеждат различни видове документи за доставка, продажба, ревизия и др.

БОНУС ТОЧКИ

Система за генериране на бонус точки към клиентите Ви под формата на натрупване и разплащане с тях.
Вижте още …

ВЕНДИНГ АВТОМАТИ

Разработена е система за обслужване на неограничен брой собствени автомати на самообслужване.
Вижте още …

АНАЛИЗ ЗА ЗАЯВКА

Чрез този модул може да автоматизирате заявките си към доставчиците. Програмата анализира наличностите и продажбите и Ви препоръчва количества, които да Ви стигнат до следващо зареждане.
Вижте още …

ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ


КАСА

Модул Каса следи разплащанията в брой и наличните суми в отделните оператори.
Вижте още…

БАНКА

Модул Банка следи разплащанията по банков път и наличните суми в отделните банкови сметки.

ВАЛУТНА ОБМЯНА

Чрез този модул се обменя наличността в касата от една валута в друга.

ЗАПЛАТИ

Чрез модул Заплати се следят фишовете и платените заплати на отделните служители. Модулът е за вътрешно фирмено ползване.

НОМЕНКЛАТУРИ


СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА

В този модул се описва номенклатурата от стоки и се следят наличностите на склад.
Вижте още…

КОТРАГЕНТИ

Модулът описва данните за контрагентите Ви и следи салдата към тях и движението на документи.
Вижте още…

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

В този модул се съхранява информацията за отделните клиенти, когато се работи в хотел. Тук се съхранява информацията за гостите.

ЛИЧЕН СЪСТАВ

В този модул се описват служителите на фирмата.
Вижте още…

ДОСТЪПИ В ПРОГРАМАТА

В модула се определят достъпите на отделните служители. Възможно е да се направят групови достъпи, към които да се обвържат много служители или да се направи индивидуален достъп на всеки отделен служител.
Вижте още…

ДРУГИ МОДУЛИ


ТРАНСФЕРЕН СЪРВЪР

Това е един от най-важните модули в програмата. Чрез този модул се синхронизират данните от неограничен брой търговски обекти. Модулът се използва и за осигуряване на сигурност на базата данни и непрекъсваемост на работата в търговския обект.
Вижте още…

ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР

Модул, отговарящ за принтирането на документи от програма “ЯНАК”
Вижте още…

ЕТИКЕТЕН МОДУЛ

Модул, отговарящ за принтирането на етикети от програма “ЯНАК”. Автоматичен печат на стелажни етикети при промяна на цената.
Вижте още…

МОДУЛ ЗА ВРЪЗКА С КОНСУЛТАНТИТЕ НА „ЯНАК”

Модул, осигуряващ директна онлайн връзка с консултант на Янак Софт.

ЕКСПОРТИ КЪМ РАЗЛИЧНИ СЧЕТОВОДНИ И СКЛАДОВИ ПРОГРАМИ

Чрез този модул може да експортирате документите към различни счетоводни програми.

АВТОМАТИЧНО АРХИВИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

Модул за автоматично архивиране на базата. Опционално с цел защита от криптовируси, архивите може да се изпращат на сървър на ЯНАК.

АВТОМАТИЧНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА БАЗИТЕ ДАННИ

Модул за автоматична поправка и оптимизиране на работната база.

Автоматично изпращане на e-mail

Има различни възможности за автоматични имейли. Една от тях е уведомява за направените корекции на цени.

СПРАВКИ


Главна справка – генератор на справки

ABC анализ на контрагентите

ABC анализ на продажбите

Активни оператори

Анализ за заявка

Входящ контрол

Изходящ контрол

История за влизане в системата

История на контрагента

Месечни справки за анализ и заявки

Наличност към дата

Неизплатени документи

Отворени сметки

Отказани продажби

Периодичен отчет на абонамента

Периодичен отчет на продажбите

Проверка на анулираните документи

Проверка на продажбите с оформяне на отложено плащане

Протоколи за заявка

Салда към дата

Справка ВОП

Справка за корекция на цените

Справка по работни места

Справка по серийни номера

Сравняване на периоди

Суми в банките

Суми в касите
Вижте още…

Приложение за АНДРОИД


Маркиране и обслужване на клиенти чрез мобилно приложение, базирано на операционна система АНДРОИД. Начина, по който е разработен, позволява да бъде лесно и бързо интегриран във вече съществуваща система “ЯНАК”

Уеб базирано приложение


Директен контрол чрез мобилен телефон. Следите обороти, отворени сметки и маркиране в реално време, наличности в склад. Промяна на цените чрез мобилно устройство. Дистанционно наблюдение и управление на Вашия бизнес.

Връзка с интернет магазин


Интеграция на складовата програма с интернет магазин.

Интернет магазинът е директно свързан с базата данни на складова програма ЯНАК. По този начин той е част от програмата. Данните в него се въвеждат и контролират през основната програма. Няма допълнителна синхронизация, всичко се синхронизира в реално време.

Богато API за външен достъп


Разполагаме с богато и гъвкаво API за връзка с програмен продук “Янак”. Чрез набор от POST и GET заявки, вашите разработчици могат да полъчат пълна инфромация за номеклатурата, клиенти, отстъпки и други. Ние предоставяме пълна поддръжка при изграждането на връзката между програмата и интернет магазина. Пуснете запитване на office@yanaksoft.com за да ви се предостави документация и примерни заявки за разработчици.