Софтуер за разносна търговия

РАБОТА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Програма Янак е хибридна система, което означава че може да се комбинира нейното използване в различни операционни системи и различни хардуерни устройства.

Търговски представител получава поръчката от клиент, като я въвежда в базата данни чрез мобилно приложение

За да се въведе поръчката, търговецът може да използва личния си мобилен телефон, на който не е необходимо да има инсталиран специализиран софтуер. В този случай се използва уеб базираната система на програмата през портал www.eyanak.com, където чрез предварително създаден акаунт, се осъществява директен достъп до базата данни в сървъра. Тъй като системата е част от цялата програма Янак, то всички ценови и други условия за продажба, заложени от ръководството на фирмата са валидни и тук. След като търговецът приключи поръчката, тя става видима и достъпна за обработка от операторите в офиса.

 

Поръчката автоматично се разпечатва на принтер в склада на фирмата

Всяка фирма може да определи различна схема за работа. В този случай сме избрали вариант, при който взетата поръчка от търговеца, ще се разпечати директно на принтер в склада. Този вариант е удобен, защото в склада всички документи, които се печатат на принтера са ясен сигнал за получена поръчка. Има вариант, при който в документа се печати баркод, чрез баркод четеца на мобилен компютър тип хенди, документът се зарежда в устройството, където се подготвя и потвърждава като изпълнен.

 

Складов работник подготвя стоката

Най-често системата се настройва да печати поръчките подредени по местоположение. Местоположението е параметър, който Вие предварително сте определили в склада и сте записали в картона на стоката. По този начин всички стоки, които се намират в една и съща част на склада, ще са в група и складовия работник ще ги изнесе едновременно. Същото е валидно и в случаите, когато се използва хенди. 

Контрольор чрез мобилно устройство тип хенди проверява подготвената стока

След като складовия работник подготви стоката, трябва да се направи проверка. За тази цел отговорникът на склада, чрез мобилна система тип хенди, сканира баркода на документа, документът се зарежда в апарата от където се осъществява контрола. По този начин се гарантира, че поръчката коректно e подготвена. 

В случай, че някоя стока липсва, то тя ще остане в списъка с непроверени стоки и документа няма да може да се маркира като изнесен. 

В случай че се сканира стока, която не присъства в документа, системата ще сигнализира за грешка.

Оператор Продажби преобразува поръчката във фактура

След като поръчката е подготвена и проверена трябва да се преобразува в продажба. През модул Продажби, операторът въвежда поръчката за изпълнение и създава фактура по нея. Фактурата се разпечатва и се предоставя на пласьора заедно със стоката. 

Има различни методи за издаване на фискален бон към фактурата:

  • Фактура в брой – когато клиентът ще плати фактурата в брой, трябва да му се издаде фискален бон. В този случай може да се използват два варианта за работа:
    • Предварително издаване на фискален бон от офиса – в този случай се използва приключване на продажбата на Разнос. При този метод на приключване се издава фискален бон, който е с параметър „Разнос“ или с „Наложен платеж“. При това положение издаденият бон показва, че документът ще бъде платен в брой, но в касата на обекта няма натрупана налична сума. Оформя се задължение от клиента, което при плащане на фактурата ще се занули.
    • Издаване на фискален бон при клиента в момента на плащане – фактурата трябва да се приключи с плащане по банка. В този случай пласьорът има фискален апарат свързан към мобилната система www.eyanak.com. При това положение, когато получи парите от клиента,  осъществява плащане по фактура. Програмата автоматично издава фискален бон и записва информация към документа, че е платен в брой.
  • Фактура по банков път – в този случай не се издава фискален бон, защото клиента ще плати фактурата по банков път. 

Оператор Логистика подрежда подготвените стоки по транспортните средства

Подготвените стоки трябва да се натоварят по транспортните средства, като за целта оператора, който отговаря за логистиката определя за всяка отделна поръчка, в кое транспортно средство да се натовари. Използва се модул Логистика, където се следи тонажа на автомобилите и се определят маршрутите за доставка. Операторът може да подреди поръчките в товарителницата и да организира маршрута по начин, който е най-подходящ и икономичен за транспорт. 

 

Пласьорите натоварват поръчките и чрез приложение в телефона определят момента на тръгване към съответния обект

Всеки пласьор получава на телефона си товарителницата, която оператор логистика е определил за него. В това приложение поръчките са подредени по начин, по който трябва да се изпълнят. 

Когато стоките са натоварени и пласьорът потегли към обекта, той подава сигнал през приложението. Този сигнал се отбелязва в базата данни, като се записва час и координати на тръгване. Програмата в този момент ще изпрати автоматично имейл на клиента, чрез който го уведомява, че стоката е потеглила към него.

 

Чрез навигационна система се определя маршрута до обекта

Към всяка поръчка има връзка към картата на Google, което се използва за навигация. 

 

След разтоварване на стоката при клиента, пласьорът маркира на телефона си времето и координатите на разтоварване. 

Тези данни също се записват в базата данни към поръчката, което ще подобри контрола във фирмата. В този момент клиентът получава имейл, който го информира, че стоката вече е в обекта.