Свали Янак
Използвай интуитивно и надеждно приложение за разносна търговия.
Разберете как в няколко лесни стъпки:

Търговски представител получава поръчка от клиент, като я въвежда в базата данни чрез мобилно приложение.

Научи повече

Поръчката автоматично се разпечатва на принтер в склада на фирмата.

Научи повече

Складов работник подготвя стока.

Научи повече

Контрольор чрез мобилно устройство тип хенди проверява подготвената стока.

Научи повече

Оператор продажби преобразува поръчката във фактура.

Научи повече

Оператор логистика подрежда създадените документи по транспортните средства.

Научи повече

Пласьорите натоварват поръчките и чрез приложение в телефона определят момента на потегляне към клиента.

Научи повече

Чрез навигационна система се определя маршрута до обекта.

Научи повече

След разтоварване на стоката при клиента, пласьорът маркира времето и мястото на разтоварване.

Научи повече