СОФТУЕР ЗА ПРОИЗВОДСТВО

СОФТУЕР ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Модул “Производство” в складова програма Янак покрива всички нужди на производствените предприятия.
Складова програма ЯНАК обслужва браншове като:
 • месопреработване,
 • хлебопроизводство,
 • сладкарската индустрия,
 • производство на дрехи,
 • производство на промишлени стоки и др.

СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ


     Вижте помощна система за работа с Янак.

ДОСТАВКИ

В модул „Доставки“ се описват документите, с които се зарежда стока в обекта. В зависимост от държавата изпращач, доставките се делят на три вида.

 • ДОСТАВКИ ОТ СТРАНАТА – Чрез този вид се въвеждат стандартните доставки от страната.
 • ДОСТАВКА ВОП – Чрез този вид се описват доставки внос от държави членки на Европейския съюз.
 • ДОСТАВКА ВНОС – Чрез този вид се описват документи за доставка внос от държави извън Европейския съюз.

Вижте още …

ПРОДАЖБИ

Модул продажби има различни визуални настройки, като всяка е предназначена за определен вид търговски обекти.

 • Визия за магазин – Създадена е изключително удобна визуална среда за работа в магазини. Предвидена е възможността да се използват и за работа с  монитор чуствителен на докосване – тъч скрийн.
 • Визия за ресторант – Направена е изключително за функционално използване в ресторанти, барове и дискотеки. Оптимизирана е за работа с  монитор чуствителен на докосване.
 • Визия за търговски обекти и търговия на едро – Оптимизирана за търговски фирми и търговци на едро. Наблегнато е за лесна и бързо въвеждане чрез клавиатурата.
 • Визия за магазини за фаянс – разработена специално за магазини за баня и продажба на плочки и фаянс.

Вижте още …

РЕВИЗИЯ

Модул Ревизия се използва за да се коригират липсващите стоки и да се изчислят загубите от кражби или грешки. Ревизията може да се прави както на настолен компютър, така и на мобилен – хенди.
Вижте още …

ПРОИЗВОДСТВО

Модулът се използва в производствени предприятия като хлебозаводи, месопреработващи предприятия, млечната промишленост, алкохолната индустрия, производство на безалкохолни напитки, сладкарски цех, дървопреработващи предприятия, производтво на мебели и др.
Вижте още …

КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНИ

Модул за бърза и лесна промяна на продажните цени. Създадена е опция за автоматичен печат на етикети на сменетите цени. Налична е и мобилна версия, чрез която можете от личния си телефон, в движение да промените продажните цени на определени стоки и етикетите на тези стоки ще се отпечатат автоматично в магазина.
Вижте още …

ЛОГИСТИКА

Този модул е предназначен и обслужва фирми, които извършват доставка на стоки до търговските обекти. След като се направи продажбата, стоките вече са извадени от складовата наличност, но за да може да се проследи реално, какви количества са доставени до клиента, трябва да се използва този модул. Чрез него може, един документ за продажба да се достави до клиента на няколко курса. Използването на модула ще Ви даде ясна представа за доставеното и оставащо дължимо количество. Ако работите и с мобилната версия на модула, ще имате качествен контрол на това, как пласьорите оползотворяват работното си време.
Вижте още …

БРАКУВАНЕ НА СТОКИ

Модулът се използва, за да намалите наличните количества чрез протокол за брак и да регистрирате съответните загуби.
Вижте още …

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТОКА МЕЖДУ СКЛАДОВЕ

Когато фирмата Ви разполага с няколко търговски обекта, които продават едни и същи стоки, то най-удобна е те да работят в една и съща база. Чрез този модул може да прехвърляте стоки от един обект към друг. Използва се също така от фирми, които имат централен склад, от който се зареждат търговските обекти.

ЯНАК АНДРОИД – МОБИЛНА ВЕРСИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Програмата се инсталира на телефон или таблет и оператор създава документи за продажа, прехвърляне към обект, приемане на доставка, печат на етикети и много други.

eyanak.com

Портал за наблюдение и контрол през мобилен телефон.

Вашите служители могат да създават документи за продажба или поръчка.

Може да ги упътватвате до адреса на обекта и да ги наблюдавате в реално време за процеса на товарене и разтоварване.

Управителите могат през телефона да наблюдават продажбите и правят различни анализи.

РАЗХОДИ НА ФИРМАТА

В модула се описват текущите разходи на фирмата, като наем, ток, вода, и др.

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

Тук се създават неограничен брой ценови листи, като по този начин е възможно, дори за всеки клиент да имате отделна ценова политика.

БОНУС ТОЧКИ

Система за генериране на бонусна система към клиентите Ви под формата на натрупване и разплащане с бонус точки.
Вижте още …

ВЕНДИНГ АВТОМАТИ

Разработена е система за обслужване на неограничен брой собствени автомати на самообслужване.
Вижте още …

АНАЛИЗ ЗА ЗАЯВКА

Чрез този модул може да автоматизирате заявките си към доставчиците. Програмата анализира наличностите и продажбите и Ви препоръчва количества, които да Ви стигнат до следващо зареждане.
Вижте още …

ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ


КАСА

Модул Каса следи разплащанията в брой и наличните суми в отделните оператори.
Вижте още…

БАНКА

Модул Банка следи разплащанията по банков път и наличните суми в отделните банкови сметки.

ВАЛУТНА ОБМЯНА

Чрез този модул се обменя наличността в касата от една валута в друга.

ЗАПЛАТИ

Чрез модул Заплати се следят фишовете и платените заплати на отделните служители. Модулът е за вътрешно фирмено ползване.

НОМЕНКЛАТУРИ


СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА

В този модул се описва номенклатурата от стоки и се следят наличностите на склад.
Вижте още…

КОТРАГЕНТИ

Модулът описва данните за контрагентите Ви и следи салдата към тях и движението на документи.
Вижте още…

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

В този модул се съхранява информацията за отделните клиенти, когато се работи в хотел. Тук се съхранява информацията за гостите.

ЛИЧЕН СЪСТАВ

В този модул се описват служителите на фирмата.
Вижте още…

ДОСТЪПИ В ПРОГРАМАТА

В модула се определят достъпите на отделните служители. Възможно е да се направят групови достъпи, към които да се обвържат много служители или да се направи индивидуален достъп на всеки отделен служител.
Вижте още…

ДРУГИ МОДУЛИ


ТРАНСФЕРЕН СЪРВЪР

Това е един от най-важните модули в програмата. Чрез този модул се синхронизират данните от неограничен брой търговски обекти. Модулът се използва и за осигуряване на сигурност на базата данни и непрекъсваемост на работата в търговския обект.
Вижте още…

ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР

Модул, отговарящ за принтирането на документи от програма “ЯНАК”
Вижте още…

ЕТИКЕТЕН МОДУЛ

Модул, отговарящ за принтирането на етикети от програма “ЯНАК”. Автоматичен печат на стелажни етикети при промяна на цената.
Вижте още…

МОДУЛ ЗА ВРЪЗКА С КОНСУЛТАНТИТЕ НА „ЯНАК”

Модул, позволяващ за директна онлайн връзка с консултант.

ЕКСПОРТИ КЪМ РАЗЛИЧНИ СЧЕТОВОДНИ И СКЛАДОВИ ПРОГРАМИ

Чрез този модул може да експортирате документите към различни счетоводни програми.

АВТОМАТИЧНО АРХИВИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

Модул за автоматично архивиране на базата. Опционално с цел защита от криптовируси, архивите може да се изпращат на сървър на ЯНАК.

АВТОМАТИЧНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА БАЗИТЕ ДАННИ

Модул за автоматична поправка и оптимизиране на работната база.

Автоматично изпращане на e-mail

Има различни възможности за автоматични имейли. Една от тях е уведомява за направените корекции на цени.

СПРАВКИ


Главна справка – генератор на справки

ABC анализ на контрагентите

ABC анализ на продажбите

Активни оператори

Анализ за заявка

Входящ контрол

Изходящ контрол

История за влизане в системата

История на контрагента

Месечни справки за анализ и заявки

Наличност към дата

Неизплатени документи

Отворени сметки

Отказани продажби

Периодичен отчет на абонамента

Периодичен отчет на продажбите

Проверка на анулираните документи

Проверка на продажбите с оформяне на отложено плащане

Протоколи за заявка

Салда към дата

Справка ВОП

Справка за корекция на цените

Справка по работни места

Справка по серийни номера

Сравняване на периоди

Суми в банките

Суми в касите
Вижте още…