Лични данни

„ЯНАК СОФТ“ ЕООД е производител на търговски софтуер и използва интеграция с Google с цел улесняване споделянето на информация между своите партньори.

 „ЯНАК СОФТ“ ЕООД изисква единствено достъп/разрешение за използването на услугата ‘Изпращане на емайл’ от обвързания Google акаунт. „ЯНАК СОФТ“ ЕООД няма да съхраня/оперира с друга информация освен долупосочената такава.

Предоставяне на лични данни.

 • Обвързване на Google акаунт с програмен продукт Янак.
 • Данните, които клиента предоставя на „ЯНАК СОФТ“ ЕООД: електронна поща.
 • „ЯНАК СОФТ“ ЕООД няма за цел да иска данни, които са защитени от „Закона за защита на личните данни“.
 • „ЯНАК СОФТ“ ЕООД поема задължението, че предоставените лични данни, няма да бъдат публично обявени или предоставяни на трети лица, с изключение на официално поисканата информация от данъчните власти.
 • „ЯНАК СОФТ“ ЕООД гарантира, че личните контакти на клиентите няма да бъдат използвани за злоупотреба или нежелани съобщения, които са извън дейността на „ЯНАК СОФТ“ ЕООД.
 • „ЯНАК СОФТ“ ЕООД носи отговорност пред закона за използване на личната информация на своите клиенти.
 • Потребителите не са длъжни да предоставят лична информация, но в такъв случай при поръчки от дистанционни разстояния, „ЯНАК СОФТ“ ЕООД не сключва договор с потребителя и не носи отговорност за неустойки.
 • Обвързването на Google акаунта с програма Янак е с цел автоматизиране и ръчно изпращането на имейли към 3-ти лица с цел информиране за направени търговски операции.

Гаранции

Ние сме въвели редица мерки, с цел ЗАЩИТА на информацията. Ние прилагаме всички технически

и организационни мерки, изисквани от Закона за защита на личните данни, най-добрите практики.

Ние изискваме от нашия персонал да спазват високи стандарти за защита на данните, включително

задължение да пазят конфиденциална всяка информация.

Права

Информираме Ви, че според Регламента за защита на личните данни всички лица имат следните права:

 • Да получават информация за обработката на техните лични данни;
 • Да получат достъп до съхраняваните за тях лични данни;
 • Да поискат неверни, неточни или непълни лични данни да бъдат коригирани;
 • Да поискат да бъдат „забравени“ – да поискат личните им данни да бъдат изтрити, когато

вече не са необходими или ако законните/договорните срокове за тяхното съхранение и

обработка са изтекли;

 • Да възразят срещу обработването на личните им данни за маркетингови цели или когато са

свързани с определена ситуация;

 • Да изискват ограничения при обработването;
 • Да изискват решения, основаващи се на автоматизирана обработка, които ги засягат, и въз

основа на лични данни, да се вземат от физически лица, а не само от компютри.

Комисия за защита на личните данни

Бул. Цветан Лазаров 2

София 1592

тел. +359 2 915 3523

факс +359 2 915 3525

електронна поща: kzld@cpdp.bg

интернет сайт: http://www.cpdp.bg/