Лицензионни условия за поддръжка на програма ЯНАК

УСЛОВИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА
НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ „ЯНАК“

Янак Софт ЕООД, като производител на програмен продукт „ЯНАК“ извършва безплатна поддръжка на посочения софтуер при следните условия.
1. Софтуерът се използва на абонамент и не е прекъсвал абонамента преди момента, в който се е появилата нужда от поддръжка.
2. Поддръжката е безплатна само, когато се прави през интернет или в офис на производителя. Ако е необходимо консултант да посети обекта на клиента се заплащат съответните такси според ценоразписа на фирмата.
3. Поддръжката се прави само през работното време на консултантите, което е посочено в интернет страницата на ЯНАК.
4. Безплатната поддръжката на софтуера касае само програмен продукт „ЯНАК“ и включва:
a. Решаване на всякакви проблеми свързани с изпълнимите файлове на програмата /неограничено/.
b. Решаване на всички отстраними проблеми, които са възникнали с базата данни на клиента /неограничено/.
c. Обновяване на програмата с нови версии /неограничено/.
d. Приключването на период се таксува.
5. Всички периферни устройства, които се свързват към компютър работещ с програмен продукт „ЯНАК“ са допълнителни хардуерни устройства и не подлежат на безплатна поддръжка. Такива са различните видове везни – етикетиращи и тегло-подаващи, касови апарати, фискални принтери, кухненски принтери, банкови терминали,
матрични принтери, лазерни принтери, специализирани клавиатури и др.


ХАРДУЕРНИ ПРОБЛЕМИ СЕ ОТСТРАНЯВАТ ПО ДВА НАЧИНА:

 Техниката се доставя в офис на „ЯНАК“.
 Техник на „ЯНАК“ посещава обекта.
За двата случая цените за услугата са посочени в ценовата листа на фирмата.
6. Поддръжката на операционната система, както и различните програми за отдалечена връзка, различните видове офиси, антивирусни програми, настройки на драйвери и др.
се извършват срещу заплащане по цени определени в ценовата листа на фирмата.


Управител на ЯНАК СОФТ ЕООД
Ясен Янакиев