Интернет магазин

Интернет магазин

Интеграция на складовата програма с интернет магазин

Складова програма ЯНАК притежава интеграция с интернет магазин.

Интернет магазинът може да бъде директно свързан с базата данни на програма ЯНАК или да има собствена база, която автоматично да се синхронизира. Няма допълнителна синхронизация, всичко се синхронизира автоматично.