Интернет магазин

Интернет магазин

Интеграция на складовата програма с интернет магазин

Складова програма ЯНАК притежава интеграция с интернет магазин.

Интернет магазинът автоматично се синхронизира в реално време с базата данни на складова програма Янак.