Бързо хранене

БЪРЗО ХРАНЕНЕ

Налични са два варианта за използване на програма Янак в този вид търговски обекти, като те са – обслужване с търговец или самообслужване.

Обслужване с търговец – това е класическата система, при която работата може да се организира по следната схема:

  • На касата търговец приема поръчката от клиента.
  • На фискалният бон се изписва пореден номер на поръчката, чрез който той ще се идентифицира.
  • На допълнителен принтер (шпикер) се отпечатва цялата поръчка. В тази бележка също се печати поредния номер на сметката, чрез който ще се повика клиента, когато е готова поръчката.
  • Приетата поръчка се разпечатва на принтерите в кухнята или се показват на таблетите, където служители подготвят поръчката.
  • Когато поръчката е подготвена, шпикерът извиква клиента, като за целта използва поредния номер на поръчка.

Самообслужване – при този метод клиентите сами маркират своята поръчка.

  • На касата клиентите маркират своята поръчка, като използват терминал за самообслужване.
  • На фискалният бон се изписва пореден номер на поръчката, чрез който той ще се идентифицира.
  • На допълнителен принтер (шпикер) се отпечатва цялата поръчка. В тази бележка също се печати поредния номер на сметката, чрез който ще се повика клиента, когато е готова поръчката.
  • Приетата поръчка се разпечатва на принтерите в кухнята или се показват на таблетите, където служители подготвят поръчката.
  • Когато поръчката е подготвена, шпикерът извиква клиента, като за целта използва поредния номер на поръчка.