АБОНАМЕНТЕН ПЛАН И ЦЕНА ЗА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

ЦЕНИ ЗА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

Включва:

 1. Изграждане на основни страници в интернет магазина:
  • Избиране на дизайн.
  • Начална страница:
   • Два броя рекламни блока – слайд на начална страница;
   • Рекламен текст, който се предоставя от клиента;
   • Връзка към стоки с акцент. Към началната страница се вгражда страница с акценти на определени от Вас стоки, които се показват в долната част на екрана при първоначално влизане в сайта;
  • Страница с общи условия за ползване на сайта.
  • Страница с правилата за ползване на лични данни.
  • Страница за контакти.
  • Страница „За нас”.
  • Изграждане – „Количка”.
  • Изграждане на търсеща система.
 2. Изграждане на директна връзка към базата данни на складова програма ЯНАК.
 3. Изграждане на потребителски достъп в сайта.
 4. До 3 часа обучение за работа с интернет магазина, което включва:
  • Разясняване за работа с контрол панела на WordPress.
  • Обучаване за работа и настройване на стоките в програма ЯНАК.

В случай, че това време не е достатъчно допълнителното обучение се заплаща по ценовите листи на ЯНАК СОФТ.

Посочените цени са без ДДС.

Цена без ДДС

3500 лв.

МЕСЕЧНА ТАКСА 50 лв.
ЦЕНА НА ПОРЪЧКА 0,30 лв.
МЕСЕЧНА ТАКСА 80 лв.
ЦЕНА НА ПОРЪЧКА 0,15 лв.
МЕСЕЧНА ТАКСА 140 лв.
ЦЕНА НА ПОРЪЧКА 0,05 лв.
МЕСЕЧНА ТАКСА 220 лв.
ЦЕНА НА ПОРЪЧКА БЕЗПЛАТНО

В случай, че не може да осигурите във Ваш офис стабилен интернет, за да гарантирате безпроблемна работа на интернет магазина, може да ползвате нашата услуга – “НАЕТ СЪРВЪР”.

 • Базовата такса се фактурира заедно с абонамента на програма ЯНАК – авансово на първо число от месеца.
 • Таксата от транзакциите се изчислява на база на направените заявки през интернет магазина и се фактурира през следващия месец с фактурата за абонамент.

Вие може да промените абонаментния си план по всяко време, като новите условия влизат в сила от следващия календарен месец. Заявката за промяна на абонаментния план трябва да бъде изпратена от официалния имейл на фирмата, като за такъв се приема имейла, на който се изпращат фактурите за абонамент на програма ЯНАК.