АБОНАМЕНТЕН ПЛАН И ЦЕНА ЗА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА API YANAK И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

В случай, че разполагате със собствен интернет магазин, може да използвате API за автоматично синхронизиране на данните с базата данни на програма ЯНАК.

За използването на комуникация с API ЯНАК се дължи месечна такса плюс такса за трансакция, както е посочено по-долу в страницата.

Цена за трансакция не се дължи, ако API YANAK се използва за синхронизиране на стоките между програма Янак и Интернет магазин, но не се прехвърлят по автоматичен или неавтоматичен път документите към програма ЯНАК. В този случай се таксува само месечен абонамент за работа с API YANAK в размер на 50 лв. без ДДС.

Включва:

 1. Изграждане на основни страници в интернет магазина:
  • Избиране на дизайн.
  • Начална страница:
   • Два броя рекламни блока – слайд на начална страница;
   • Рекламен текст, който се предоставя от клиента;
   • Връзка към стоки с акцент. Към началната страница се вгражда страница с акценти на определени от Вас стоки, които се показват в долната част на екрана при първоначално влизане в сайта;
  • Страница с общи условия за ползване на сайта.
  • Страница с правилата за ползване на лични данни.
  • Страница за контакти.
  • Страница „За нас”.
  • Изграждане – „Количка”.
  • Изграждане на търсеща система.
 2. Изграждане на директна връзка към базата данни на складова програма ЯНАК.
 3. Изграждане на потребителски достъп в сайта.
 4. До 3 часа обучение за работа с интернет магазина, което включва:
  • Разясняване за работа с контрол панела на WordPress.
  • Обучаване за работа и настройване на стоките в програма ЯНАК.

В случай, че това време не е достатъчно допълнителното обучение се заплаща по ценовите листи на ЯНАК СОФТ.

Посочените цени са без ДДС.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

МЕСЕЧНА ТАКСА 50 лв.
ЦЕНА НА ПОРЪЧКА 0,30 лв.
МЕСЕЧНА ТАКСА 80 лв.
ЦЕНА НА ПОРЪЧКА 0,15 лв.
МЕСЕЧНА ТАКСА 140 лв.
ЦЕНА НА ПОРЪЧКА 0,05 лв.
МЕСЕЧНА ТАКСА 220 лв.
ЦЕНА НА ПОРЪЧКА 0.01 лв.

В случай, че не може да осигурите във Ваш офис стабилен интернет, за да гарантирате безпроблемна работа на интернет магазина, може да ползвате нашата услуга – “НАЕТ СЪРВЪР”.

 • Месечният абонамент за API YANAK се фактурира заедно с абонамента на програма ЯНАК – авансово на първо число от месеца.
 • Таксата от трансакциите се изчислява на база на направените заявки през интернет магазина и се фактурира през следващия месец с фактурата за абонамент.

Вие може да промените абонаментния си план по всяко време, като новите условия влизат в сила от следващия календарен месец. Заявката за промяна на абонаментния план трябва да бъде изпратена от официалния имейл на фирмата, като за такъв се приема имейла, на който се изпращат фактурите за абонамент на програма ЯНАК.