Yanak Soft
Yanak Soft
Yanak Soft

Касови апарати

Касови апарати

Етикетен принтер ZEBRA GK420t ...

Етикетен принтер ZEBRA GK420t Thermal Transfer Desktop Printer, 203dpi

Везни

Везни

  • Данни за Фискализация:
Полетата отбелязани със знак * са задължителни.
ИМЕ НА ФИРМАТА *
Адрес на фирмата *
Име на обекта / ТИП *
Адрес на обекта *
Дейност, извършвана в обекта
Данъчна служба (където е ригстрирана фирмата) *
Район на данъчна служба на обекта *
БУЛСТАТ / ЕИК *
Регистрация по ЗДДС *
МОЛ(име, презиме, фамилия) *
Телефон за връзка *
Email *
  • Софтуер
  • Хардуер
  • Дистрибутори